Until The Last Moment

می‌نویسم، پس هستم!

Until The Last Moment

می‌نویسم، پس هستم!

چنین گفت رابعه بنت کعب قزداری

جمعه, ۶ فروردين ۱۳۹۵، ۱۱:۵۶ ق.ظ


دعوت من بر تو آن شد کایزدت عاشق کناد           بر یکی سنگین‌دل نامهربان چون خویشتن

تا بدانی درد عشق و داغ هجر و غم کشی                چون به‌هجر اندر بپیچی پس بدانی قدر من


وختی چنین‌شخصیت لطیفی همچین شعری می‌گه، دیگه برین تا تهش.. 

۹۵/۰۱/۰۶ موافقین ۵ مخالفین ۰
Lullaby